АФРИКА 0010АФРИКАДЕЛФИН 1 0014ДЕЛФИН 1ДЕЛФИН 2 0015ЕЛЕНИ 0004ЕЛЕНИКОНЕ 0008КОНЕКОНЕ 2 0008КОНЕ 2КОНЕ 3 0011КОНЕ 3ОРЕЛ В АЛПИТЕ 0007ОРЕЛ В АЛПИТЕПОДВОДЕН СВЯТ 1 0001ПОДЗЕМЕН СВЯТ 1ПОДВОДЕН СВЯТ 2 0002ПОДЗЕМЕН СВЯТ 2ПТИЦИ 0006ПТИЦИРИБИ 0013РИБИТИГРИ В ДЖУНГЛАТА 0005ТИГРИ В ДЖУНГЛАТАФЛАМИНГО 0009ФЛАМИНГОЧЕРВЕН АНГЪЧ 0003ЧЕРВЕН АНГЪЧ